ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

เรื่อง: รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

วันที่ วันที่ 27 เมษายน - ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อ่านคำประกาศ

ขั้นตอนการสมัครสอบ

Responsive image